Albisteak

 

Berriatuko udalbatzak, 2018ko martxoaren 5eko bilkuran, udaleko idazkari-kontuhartzailearen lanpostua bitarteko funtzionario bidez betetzeko deialdia zabaltzea eta dagozkion oinarriak onartzea erabaki zuen.

Prozedura horren barne, alkateak azterketetan parte hartzeko onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onartu du eta lehen eta bigarren frogak egiteko tokia, eguna eta orduarekin iragarkia argitaratzen da, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Udaleko web orrian eta iragarkien taulan, oinarrietan xedatutakoaren arabera.

 Onartuen behin betiko zerrenda eta lehen azterketa eguna (PDF 426KB)