Noticias

 

Berriatuko udalbatzak, 2018ko martxoaren 5eko bilkuran, udaleko idazkari-kontuhartzailearen lanpostua bitarteko funtzionario bidez betetzeko deialdia zabaltzea eta dagozkion oinarriak onartzea erabaki ondoren, eskariak aurkezteko epea zabaldu zuen.

Epea bukatu ondoren, onartuen eta baztertuen behin behineko zerrenda eta epaimahaiaren izendapena argitaratzea erabaki da, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Udaleko web orrian eta iragarkien taulan.

Más información (PDF 604KB)